MÜTAREKE YILLARI İSTANBUL'UNDA TOPLUMSAL YAPIYI ETKİLEYEN OLAYLARDAN YANSIMALAR

MİNE DEMİR

Özet


Özet: 1918-1922 yıllarını kapsayan Mütareke dönemi, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş evresini teşkil etmektedir. 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla başlayan, siyasal olduğu kadar toplumsal dönüşümlerin derin izler bıraktığı bu süreç İstanbul için ayrı bir önem taşımaktadır. Şehrin işgal edilmesiyle kendi toprağına yabancı kalan İstanbul halkı, şimdiye kadar karşılaşmadığı pek çok sorunla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu çalışmada Mütareke dönemi İstanbul’unda toplumsal yapıyı etkileyen gelişmelere dönemin iki önemli gazetesi İkdam ve Tasvir-i Efkâr gazetelerinin 1920-1922 yıllarındaki haberleri ışığında genel bir çerçevede değinilecektir.     


Tam Metin:

TAM METİN

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.