LEYLÂ ile MECNÛN ADLANDIRMASI ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR

Hasan Hüseyin Güneş

Özet


Klasik İslam Edebiyatı’nda mühim bir yer tutan aşk edebiyatının en önemli eserleri arasında Leylâ ile Mecnûn’u saymak gerekmektedir. Nizamî Gencevî’nin ilk olarak ortaya koyduğu bu eser, sonrasında bir edebî gelenek hâline dönüşmüş ve Klasik Türk Edebiyat’ında da yer edinmiştir. Bunlar arasında Leylâ ve Mecnûn en kayda değeridir. Öyle ki bu eser, kendinden önce yazılanları adeta gölgede bırakmış ve sonra yazılanlar içinse bir prototip olmuştur. Bu yazının amacı hem Klasik İslam ve hem de Klasik Türk Edebiyatlarında derin izler bırakan bu yazın geleneğinin adlandırması üzerine bir tartışma açmaktır. Daha önce akademik ve popüler literatürde dile getirilmemiş bir iddia ile bu adlandırmanın yeni bir bağlama çekilmesini sağlamaktır. İddianın temeli, Leylâ ve Mecnûn adlandırmasındaki Mecnûn’un, genel kabulün ileri sürdüğü bir meczûbiyet/delilik hâli olmadığı; bunun ötesinde, Kur’ân temelli olduğudur. Bu çerçevede, Leylâ isimlendirmesi de anlamlı bir bağlam içine çekilebilmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.