Roma İmparatorluk Tarihi’ndeki “Kötü İmparator” Kavramına Bir Örnek:Elagabalus

Handan Bilici ALTUNKAYALIER

Özet


İmparator Elagabalus, Roma Tarihinin en aykırı karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Elagabalus’un sıradışı olarak nitelendirilen yaşamı, onu Roma İmparatorluk tarihinin kötü yöneticileri arasına sokmuştur. Özellikle antik kaynaklarda karakterinin ve yaşamanın kötülüğü sıkça vurgulanmıştır. Kaynaklardaki yanlı tutum, söz konusu durumun gerçekliği konusunda soru işaretlerine neden olmuş, farklı bir yöntem ile imparatorun karakter analizi yapılmaya çalışılmıştır. Buna göre Elagabalus’a ait heykeltıraşlık eserleri fizyognomik yöntemlerle incelenmiş ve ilginç sonuçlara ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aleskerli Alesker, (2008), Yüz okuma Sanatı, İstanbul, Selis Kitapları.

Arrizabalaga Y Prado Leonardo De., (2010), The Emperor Elagabalus: Fact or Fiction?, Cambrige, Newyork Cambridge University Press.

Artaud Antonin, (2000), Heliogabalos Taçlı Anarşist, Çev: İsmet Birkan, Ankara Dost Kitabevi.

Bengston Herman, (2001), Römische Geschichte; Republik und Kaiserzeit bis 284 n. Chr., München, 8. Auflage, Verlag C.H. Bech München.

Birley Anthony Richard, (2000), “Hadrian to Antonines”, The Cambridge Ancient History Volume 11: The High Empire, A.D. 70-192, (Ed. Alan K. Bowmann, Peter Garnsey ve Dominic Rathbone), London, Cambirdge University Press.

Boch Clemens, (1935), Die kleinasiatischen Münzen der römischen Kaiserzeit, Teil 2 Band 1, Stuttgart, Verlag von W. Kohlhammer.

Erhat Azra, (2003), Mitoloji Sözlüğü, 12. basım, İstanbul, Remzi Kitabevi.

Fittschen, Klaus- Zanker Paul, (1980), Katalog der römischen Porträts in den Capitolinischen Museen und den anderen kommunalen Sammlungen der Stadt Rom, Band I-II, Mainz am Rhein, Verlag Phillip von Zabern.

Gottfried Mader, (2005), “History as Carnival, or Method and Madness in the VitaHeliogabali”, Classical Antiquity, Vol. 24 No. 1, s. 131-169.

Gross Karl, (1959 ), “Elagabal”, RAC, Band 4, s. 987-1000.

IcksMartijn, (2006), “Priesthood and Imperial Power the Religious Reforms of Heliogabalus, 220-222 AD”, The Impact of Imperial Rome on Religions, Rituals and Religious Life in the Roman Empire, (s. 111-120), (Ed. Lukas De Blois, Peter Funke ve Johannes Hahn), Brill, Leiden-Boston.

Kaya Mehmet Ali, (2006), "Roma İmparatorluğunu Yöneten Suriyeli Kadınlar", Belleten, Cilt: LXX Sayı: 257, s. 63-82.

Kissel Theodor, (2006), Kaiser zwischen Genie und Wahn Caligula, Nero, Elagabal, Duesseldorf, Artemis & Winkler Verlag.

Lambrinudakis Wassilios, (1986), “Die Physiognomie der spätarchaischen und frühklassischen naxischen Plastik”, Archaische Griechische Plastik, Akten des Internationalen Kolloquiums vom 22.-25. April 1985 Athen, Band I, (Ed. Helmut Kyrieleis), (s. 107-117), Mainz am Rhein, Verlag Philipp von Zabern.

L’Orange Hans Peter, (1955), “Zur Ikonographie des Kaisers Elagabal”, Symbolae Osloneses 20, s. 152-159.

Montesque, (2001), Romalıların Yükselişi ve Düşüşü, Çev: Ahmet Saki, İstanbul, Söylem Yayınları.

Optendrenk Theo, (1969), Die Religions politik des Kaiser Elagabal im spiegel der Historia Augusta, Bonn, Rudolf Habelt Verlag GmbH.

Sommer Michael,(2004), “Elagabal-Wege zur Konstruktion eines ‘schlechten’ Kaiser”, Scripta Classica Israelica, Vol. 23, s. 95-110.

Şenel Alaeddin, (1970), Eski Yunan’da Eşitlik ve Eşitsizlik Üstüne, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.

Weingart Jessica, (2001), Der Aufstieg des Sol Invictus zum römischen Reichs gott und desen Auswirkungen-ein Überblick, Nordersted, Grin.

Antik Kaynaklar:

Cassius Dio, (1914), Roman History, Translated by Earnest Cary- Herbert B. Foster, Loeb Classical Library.

Herodianos,(1970), History of Empire, Translated by C. R. Whittaker, Loeb Classical Library.

Historia Augusta, (1924), The Scriptores Historiae Augustae, Translated by, David Magie, Loeb Classical Library.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.