Ulusal Basına Göre Kocaeli Yarımadasının Türk Kontrolüne Geçişi (1921-1923)

Hatice Akan

Özet


 

Milli Mücadele döneminin başlangıcında bağımsız bir liva olan İzmit ve çevresinin dünya siyasetini yönlendiren devletler tarafından işgali ve milli güçlerin bu işgale direnişi önem arz etmektedir. Gerek Kuva-yı Milliye’nin gerekse diğer yerel güçlerin taarruz hareketlerinin inceleneceği bu makalede Türk egemenliğiyle adına Kocaeli yarımadası denilen bölgenin zulüm ve yağmalamalardan kurtuluşu üzerinde durulacaktır. Bu noktada temel dayanak İstanbul ve Anadolu basınına ait Akşam, Hâkimiyet-i Milliye, İkdam, Tasvir-i Efkâr, Tevhid-i Efkâr, Vakit gibi gazetelerde gerek işgal gerekse genel konjonktür ile ilgili haberler olacaktır. İlk kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu dönemde izlediği siyasetle Kocaeli tarihine etkisi hakkında da bilgi verilecektir. Ayrıca çalışma, İzmit ve Adapazarı halkının kurtuluş sonrası dönemde de teşkilatlanarak adeta güçlü bir irade göstermeleri açıklamalarıyla son bulacaktır.

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


BAYTOK, Taner (1970), İngiliz Kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı, Başnur Matbaası, Ankara

ÇAM, Yusuf (1993), Milli Mücadelede İzmit Sancağı, Gözlem Yayıncılık, İstanbul.

ÖZEL, Sabahattin (2005), Milli Mücadelede İzmit- Adapazarı ve Atatürk, Derin Yayınları, İstanbul.

ÖZEL, Sabahattin (1987), Kocaeli ve Sakarya İllerinde Milli Mücadele, Türkiyat Matbaacılık, İstanbul.

ÖZTÜRE, Avni (1969), Nikomedia-İzmit Tarihi, Çeltüt Matbaacılık, İstanbul.

ÖZALP, Kazım (1971), Milli Mücadele 1919-1922, c.I, Türk Tarih Kurumu, Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.