TANZİMAT’TAN II. MEŞRUTİYET’E TRABZON VİLAYETİNDE KARAYOLU YAPIM ÇALIŞMALARI

EMRAH ÇETİN

Özet


Bu çalışmada, Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Trabzon Vilayetinde yürütülen karayolu yapım ve onarım çalışmaları incelenmiştir. Tanzimat’ın ardından Osmanlı İmparatorluğu’nda karayolu yapımı konusundaki çalışmalar İmar Meclislerinin çabalarıyla başlamıştı. Zira İmar Meclisleri oluşturulurken ulaşıma öncelik verilmesi şart koşulmuş, meclislere de öncelikli görev olarak bölgelerinde yapılması gerekli olan yolların tespiti vazifesi verilmişti. Bu konudaki ilk büyük girişimlerden birisi de Trabzon ile Bağdat arasında şose yapılması teşebbüsü idi. Bu araştırmada gerek Trabzon-Bağdat yolu ve gerekse Trabzon vilayetinde yürütülen diğer karayolu yapım çalışmaları açıklanmaya çalışılacaktır.


Tam Metin:

TAM METİN

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.