Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

 • T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreli yayını olan ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ 2013 yılında kurulmuştur.
 • Derginin amacı sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan Bartın ve yöresinin tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve dini yapısı ve özellikleri hakkında teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlamaktır.
 • Dergi yılda iki kez (Temmuz-Aralık) yayınlanan hakemli ulusal bir dergidir.
 • Derginin yayın dili Türkçedir.; ancak dergide İngilizce makaleler de yayımlanabilir.
 • Dergimizde yayınlanan makalelerin bilim, içerik ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Dergimizde yayınlanmış makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Değerlendirmeler (Kitap, Sempozyum, Konferans vs)

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Tezlerden Üretilmiş Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

 1. T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreli yayını olan ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ; sosyal bilimler, özelde Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Kastamonu illeri, genel anlamda Batı Karadeniz Bölgesi illeri hakkında siyasi, sosyal, ekonomik, sportif ve kültürel anlamda özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, ilginç olgu bildirimleri, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru vb. makale dışı yazılara da yer veren ulusal hakemli bir e-dergidir.  Dergi web ortamında yılda iki sayı yayımlanır, basılı olarak yayımlanmaz.

 

 1. Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

 

 1. Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.

 

 1. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

 1. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayım için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir.

 

 1. Bildiri tam metinlerinin ve lisansüstü tezlerden üretilen çalışmaların yayımlanması, bu durumun açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır.

 

 1. Dergiye makale kabulü, http://dergipark.gov.tr/cesmicihan adresindeki üyelik sistemi ile gerçekleştirilmektedir. İlgili sistem aracılığı ile gönderilemeyen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. Hakem süreci de aynı sistem üzerinden işleyecektir.

 

 1. Gönderilen yazılar, önce derginin yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilecektir. Bu kurallara uygun olarak yazıldığı tespit edilen çalışmalar, alanında uzman iki hakeme gönderilecektir. Hakemlerden biri olumsuz rapor verirse üçüncü bir hakeme gönderilecektir. Hakkında iki olumlu rapor verilen çalışmalar, işlemlerin bitiş sırasına göre yayımlanacaktır.

 

 1. Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

 

 1. Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir. 

 

 

Yayın Sıklığı

T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreli yayını olarak ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ yılda iki kez ( Temmuz ve Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.